Документация по планировке территории

https://www.kinel-cherkassy.ru/index.php/gradostroitelstvo/dokumentatsiya-po-planirovke-territorij/9-uncategorised/31505-territoriya-selskogo-poseleniya-podgornoe  • Утвержденная документация по планировке территории
  • Подготовка проекта планировки территории